vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skulegudsteneste og førjulsstund siste skuledag før jul

Info om skulegusteneste og melding om ev. fritak frå skulegudstenesta

Info om skulegusteneste og  melding om ev. fritak frå skulegudstenesta

Gol skule har tradisjon for å ha skulegudsteneste i Gol kyrkje siste skuledagen før jul. I år er det skulegudstenester fredag 22. desember. For 1.-6. trinn er det kl. 09.30 og for 7.-10 trinn kl. 11.15
Elevane møter på skulen til vanleg tid, og vi går saman til kyrkja.1. og 2. klassingane får køyre buss opp og går ned att. 
Foreldre og besteforeldre er hjarteleg velkomne til å delta saman med oss.
 
Deltaking i ei gudsteneste kan vera ein aktivitet enkelte ønskjer å søkje fritak frå. 
Vi har derfor ei førjulsstund på skulen for dei elevane som ikkje skal delta i gudstenesta, Program for førjulsstunda vil bli sendt ut på e-post til dei som skal delta der.
 
1.-6. trinn har felles avslutning i klassane etter skulegudstenesta og 7.- 10. trinn før skulegudstenesta.
Siste skuledag før jul blir avslutta kl. 13.00. Elevar på 7.-10 trinn kan gå direkte heim eller til skysstasjonen etter skulegudstenesta.
SFO er open som vanleg frå kl. 13.00 - 16.30
 
For å få ein oversikt over dei elevane som ikkje skal delta på skulegudstenesta, ber vi om å få skriftleg tilbakemelding frå heimen om dette innan onsdag 13. desember
Skriv ev ei melding i meldingsboka eller send SMS til kontaklærar om fritak.