vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Den kulturelle skulesekken

Den kulturelle skulesekken (DKS)

Den kulturelle skulesekken (DKS) er ei nasjonal satsing som skal bidra til at elevar i grunnskulen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.

I Gol kommune samarbeider grunnskule, kulturskule, barnehage, bibliotek og kulturavdeling om kulturtilbod til skuleelevar og barn i barnehagen.

Avdeling for kultur er koordinator for dette samarbeidet og kommunekontakt for DKS. Ved kvar skule er det ein kulturkontakt blant lærarane.

Kommunen har vedtatt handlingsplan for DKS, og kvart skuleår blir det gjennomført prosjekt med forankring i denne handlingsplanen.

Våren 2013 vart det sett i gang eit arbeid med å revidere strategiplanen for Gol. Planen skal opp til politisk behandling i Utval for kultur og levekår hausten 2013.

Den kulturelle skulesekken
DKS - VIKEN

Besøksadresse:

Gamlevegen 4
3550 Gol

Kontaktperson: Anette Black

Tittel: Ungdomskonsulent

Telefon: 32 02 90 40