vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Foresatt app - skule

Frå 1.august 2021 tek skulen i bruk foresatt app.
I menyen til venstre ligg det informasjon frå Visma. Der ligg det informasjon om korleis de lastar ned appen.
De finn også informasjonshefte de kan sjå på.

Treng du hjelp eller har spørsmål, ta kontakt med Gol skule, tlf. 320 29 240

Informasjon frå Visma:

https://www.visma.no/skoleadministrasjon/grunnskole/min-skole/


Min skole app - foresatte

 

Her ser du funksjonane som fins i appen:


* Melde og redigere fråver
* Sende melding til ein/fleire ansatte ved skolen ein har barn tilknyttet
* Motta melding frå ansatt/skolen, inkl varslinger feks på SFO og Digitale skjema
* Velge bestemt dag og sjå registrert fråver (av ein foresatt eller skolen)
* Sjå eleven sine karakterer
* Sjå informasjon knyttet til SFO-opphold og SFO Tilstedeværelse
* Sjå beskjeder frå skolen knyttet til SFO Tilstedeværelse, og registrere egne beskjeder

Ved førstegongs innlogging må føresette bruke ID-porten for innlogging. Vidare må dei velge korrekt kommune frå nedtrekkslista. (Gol) Tilslutt må du registerere ein pinkode for daglig bruk av appen. (Eventuelt pålogging via touch eller facegjenkjenning).

 

Varsel
Ved nye meldingar frå skulen vil du få eit push-varsel på telefonen, og inne i Min skole-appen vil være eit talsymbol som fortel deg om uleste meldingar. Klikk på meldinga for å lese og eventuelt svare.

 

Hjemmeweb

 

Du må logge deg inn på hjemmeweb om du skal søke sfo-plass eller søke om meir enn ein dag fri.
Her kan du og endre telefonnr og e-postadresse.

Visma flyt skole


Min skole app - ansatte

Infohefte for ansatte.