vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vil du væra meddommar?

Vil du vere meddomar eller har du fremlegg til kandidatar?

Kommunen skal i løpet av våren 2020 velje meddomarar til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten. Vi skal og fremje skjønsmedlemer som blir valde av fylkestinget. Utvalet av meddomarar skal ha ei allsidig samansetning for å representere alle delar av folket. Ålmenta blir oppmoda om å fremje kandidatar til valet.
Er du sjølv interessert, eller har framlegg til kandidatar?
Send inn framlegget ditt innan 31. januar 2020.

Skjema

Her finn du meir informasjon