vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Trafikksikkerheits - tiltak

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Buskerud deler kvart år ut midlar til frivillige trafikksikkerhetstiltak i regi av enkeltpersonar, lag, foreiningar og andre frivillige organisasjonar.
Dette kan f.eks. væra idrettslag og foreldreutvalg i skular og barnehager.
Eksempel på tiltak som har fått støtte:

- Aksjonar for å få barn til å gå/sykle til skulen

- Fartsdumpar eller belysning på privat veg

- Opplæring om sikring av barn i bil

- Anti - alkohol- kampanje

- Sykkelsjekk

Søknadsfrist 1.november.

Søk her : www. bfk.no/tstiltak-frivillige

 

Informasjonsfolder