vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Trafikksikkerheit- skulestart

Det er snart skulestart, og greiner som heng ut over fortau hindrar sikt. Har du avkøyring mot veg eller gangveg, er du pliktig til å sikre sikt langs med eigen eigedom, jf. Vegloven § 31 og § 43.

Sjå flyer frå Statens Vegvesen om temaet. Dette gjeld óg greiner o.l. som dekker for skilt eller lyktestolpar.

Me håpar at alle innbyggarar ynskjer å syte for ein trygg skuleveg og elles ein triveleg trafikksituasjon for alle mjuke trafikantar, samt ein meir avslappa situasjon for alle bilistar som får tilstrekkeleg sikt.

Sjå detaljar på: https://www.vegvesen.no/siteassets/content/www.vegvesen.no/vedlegg-file/fag/drift-og-vedlikehold/18-1226-flyer-klipphekkogbusker-bokmal-til-web.pdf