vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Temakveld om psykisk helse

 

Temakveld for ungdom om psykisk helse

Gol bibliotek onsdag 29.januar kl. 15.30-17.30

Foredragsholdar er Ingrid Bruun frå Mental Helse - ungdom. Ho har gått frå fire sjølvmordsforsøk, angst og depresjon til å arbeide som fordragsholdar og gleda seg over livet!
Ingrid vil fortelje oss om sitt møte med ulike hjelpera og korleis ein kan væra med å påvirke den hjelpa ein får.
Arrangementet er gratis og opent for all, og er eit samarbeid mellom avdelingar innan helse - og omsorg i Gol kommune og PPT.
Det vert servert pizza og kake.

Temakveld for foreldre om psykisk helse og brukarmedvirkning

Gol bibliotek onsdag 29.januar kl.18.30-20.30

 

Foredragsholder er Ingrid Bruun frå Mental helse - ungdom og ho vil fortelje oss om sitt møte med hjelpeapparat og kva brukarmedvirkning vil seie.
Ingrid Bruun har gått frå sjølvmordsforsøk, angst og depresjon til å arbeide som foredragsholdar og gleda seg over livet!
Arrangementet er opent og gratis for alle, og er eit samarbeid mellom avdelingar innan helse - og omsorg i Gol kommune og PPT.
Har du spørsmål om arrangementet kan du kontakte Ingebjørg By Teigen på tlf. 913 48 300.