vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Søknad næringsfondet

Frist for søknad om stønad er 01.08.20.
Vedtekter og søknadsskjema finn ein på kommunen sine heimesider.

http://www.gol.kommune.no/teknisk-eigedom-og-naring/naring1/kommunalt-naringsfond/
For at søknaden skal bli vurdert kommunens søknadsskjema nyttast. 

Søkjarar som ynskjer å etablere ny næringsverksemd må ta kontakt med Hallingdal etablerarsenter www.hallingdal-etablerersenter.no for utarbeiding av forretningsplan. Dette er eit vilkår for at søknaden blir vurdert.

For spørsmål og informasjon ta kontakt med næringsutviklar på tlf. 930 05 235, eller e-post: erik.hansegaard@gol.kommune.no.

Send søknad til:
Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol eller e-post: postmottak@gol.kommune.no