vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Smittevern idrett

Det er viktig at alle som starter opp igjen med organisert trening setter seg godt inn denne, samt eventuelle egen veiledere utarbeidet av særforbundet til den aktuelle idretten. Trener/treningsansvarlig må utarbeide egne regler som ivaretar et godt smittevern, og som følger de nasjonale reglene, før treningene kan starte opp. Reglene må gjøres godt kjent for alle som skal delta på treningen.
 
Helsedirektoratet har sammen med Folkehelseinstituttet utarbeidet egen, generell veileder i smittevern for idretten

Smittevern for idrett

I Gol kommune er det utnevnt en egen aktivitetsgruppe som kan rådføres i utarbeidelse av regler og gode smitteverntiltak før oppstart. Vedlagt risikovurdering kan fylles ut og sendes postmottak@gol.kommune.no