Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Skulestart hausten 2024

Gol skule

måndag 19. august kl 08.30

2.-10. trinn møter til vanleg tid kl 08.30

1. trinn møter kl 09.30.

SFO er open frå kl 07.30

Skuleskyssen går til Gol skysstasjon til oppsett tid.

 

Gol kulturskule

Oppstart veke 35 - Informasjon blir sendt elevane

 

Gol vaksenopplæring

Grunnskule måndag 19. august kl 08:30

Norskopplæring måndag 19. august kl 08:30

Kombinasjonsprogram måndag 19. august kl 08.00

Aktuelle deltakarar som enno ikkje har søkt, kan ta kontakt med Gol vaksenopplæring på telefon 32029235

Sist endret: 08.07.2024