vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skredfarekartlegging i Gol og Hemsedal kommuner

NVE har gjennomført skredfarekartlegging i Gol og Hemsedal kommuner. Rapporten er tilgjengeleg her:

http://bit.ly/2sUpypS

Farekart Gol og Hemsedal

Faresonekart - skred i bratt terreng

Arealplan - ansvar Gol og Hemsedal

Kartlegging av faresoner for skred i bratt terreng

Kommunen vil i sitt planverk og kommande byggesaker følgje råd og anbefalingar gitt av NVE og lokalt skredfirma.

Mellom anna vil kommunen prioritere skogskjøtsel nord for Tronderudvegen, Robølevegen, Briskevegen og Tunvegen for å redusere faren for steinsprang og skred.

Har du spørsmål ta kontakt med utbyggingsavdelinga.