vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skatteetaten

Skatteetaten får eit heilskapleg ansvar for fastsetting, innkrevjing og kontroll av skattar og avgifter.

Oppgåvene som blir overfør til Skatteetaten i november er mellom anna behandling av restskatt, skattepengar tilgode ,tilleggsforskot, forskotstrekk, arbeidsgivaravgift, motrekning og utleggstrekk knytte til skattekrav, skatteattestar og konto/saldoutskrift for skatt og avgift.

Meir informasjon vil bli lagt ut på skatteetaten.no