vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skatt Øst Leira i Valdres

Skattekontoret på Gol stengte dørene 1. juni. Næraste kontor er no Skatt Øst, Leira i Valdres.
Postadresse: Postboks 2412, 3104 TØNSBERG
Besøksadresse: Kongsvegen 79, 2920 LEIRA I VALDRES
Åpningsd: Måndag - fredag kl. 09:00 - 14:30
Telefon: 800 80 000
Nettsider: www.skattetaten.no

Leira har ID-kontrollar kvar torsdag kl. 09.00 - 14.30 (ID-kontroll = Er du utenlandsk arbeidstaker som skal ha Dnummer for å få skattekort, utenlandsk borger med D-nummer og behov for ID-kontroll, eller skal du melde innflyttng til Norge.)
 
Pr. nå har vi avtale om å avholde ID-kontroll ved turistkontorene i Hemsedal og på Geilo på følgende datoer i høst:  
 
18. oktober      kl. 10-12 i Hemsedal og kl. 14:00- 16:00 på Geilo
20. november  kl. 10-12 i Hemsedal og kl. 14:00- 16:00 på Geilo
13. desember   kl. 10-12 i Hemsedal og kl. 14:00- 16:00 på Geilo

Foreløpig har vi avtalt de nevnte fire datoene, og deretter vil antall kontroller bli tilpasset behovet løpende. Det eneste som kreves er at arbeidsgivere eller enkeltpersoner melder seg på turistkontoret senest en uke før kontrollen.