vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skatt Øst Leira i Valdres

Skattekontoret på Gol stengte dørene 1. juni 2017. Næraste kontor er no Skatt Øst, Leira i Valdres.
Postadresse: Postboks 2412, 3104 TØNSBERG
Besøksadresse: Kongsvegen 79, 2920 LEIRA I VALDRES
Åpningsd: Måndag - fredag kl. 09:00 - 14:30
Telefon: 800 80 000
Nettsider: www.skattetaten.no

Leira har ID-kontrollar kvar torsdag kl. 09.00 - 14.30 (ID-kontroll = Er du utenlandsk arbeidstaker som skal ha Dnummer for å få skattekort, utenlandsk borger med D-nummer og behov for ID-kontroll, eller skal du melde innflyttng til Norge.)