Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

Enkeltpersonar, lag og organisasjonar som driv aktivt arbeid blant eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne, vert oppmoda om å kome med framlegg til medlemer og varamedlemer til rådet.

Send framlegg til: Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL,
eller postmottak@gol.kommune.no innan fredag 6.oktober.

Valutvalet

Sist endret: 05.09.2023