vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Oppdatert informasjon om Korona

Informasjon om retningslinjer for smittevern i Gol Kommune - 09.07.2021

Nasjonale retningslinjer finner man på helsenorge.no. Utover de nasjonale retningslinjene er det ikke innført noen lokale retningslinjer i Gol Kommune.

Det er ikke lenger forskriftsfestet munnbindpåbud i Gol Kommune, men vi oppfordrer på det sterkeste til fortsatt bruk av munnbind i det offentlige rom der det ikke er mulig å overholde en meters avstand. Dette for å forebygge koronasmitte (Covid-19).

 

Hvor mange kan vi samles – forenklet oversikt

Tabellen viser en forenklet oversikt over de nasjonale retningslinjene. Disse finnes også beskrevet mer utdypende på regjeringen.no

Type sammenkomst/ arrangement

Antall

Eksempler

Private sammenkomster i eget hjem

Inntil 20 gjester i tillegg til de som bor i boligen

Beskyttede telles ikke med.

Dersom det kommer gjester som er beskyttet i tillegg til 20 gjester som ikke er beskyttet, er det greit.

Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler

Innendørs og utendørs Inntil 100 personer.

Arranger utendørs heller enn innendørs
 

Bursdagsfeiring, bryllup, dåp minnestund, firmafest ol.

Arrangementer innendørs uten faste, tilviste plasser

Uten koronasertifikat:
Inntil 400 personer i kohorter på inntil 200 personer

Med koronasertifikat:
50 % kapasitet, men maks 1000 personer. Delt i kohorter på inntil 500

Medlemsmøter, kurs/konferanse, konsert/forestilling, innendørs idretts- og kulturarrangement, turneringer og stevner der deltakerne utgjør de fleste som er til stede

Arrangementer innendørs med faste, tilviste plasser

Uten koronasertifikat:
Inntil 1000 personer i kohorter på inntil 500 personer

Med koronasertifikat:
50 % kapasitet, men maks 2500 personer. Delt i kohorter på inntil 500

Kino, opera, konsert/forestilling, teater, kirke, moske, innendørs idrettsarrangement med publikum, seminar ol.

Arrangementer utendørs uten faste, tilviste plasser

Uten koronasertifikat:
Inntil 800 personer i kohorter på inntil 200 personer

Med koronasertifikat:
50 % kapasitet, men maks 2000 personer. 

Bør være delt i kohorter på inntil 500

Idrettsarrangementer og andre utendørs arrangementer der deltakerne utgjør de fleste som er til stede slik som cuper, turneringer, mosjonsløp, musikkstevner o.l., utendørskonserter, festivaler, pop-up-konserter

 

Arrangementer utendørs med faste, tilviste sitteplasser

Uten koronasertifikat:
Inntil 2000 personer i kohorter på inntil 500 personer 

Med koronasertifikat:
50 % kapasitet, men maks 5000 personer. Delt i kohorter på inntil 500

Idrettsarrangementer, utendørskonserter, utendørs teater/ spel ol. med sittende publikum 

Informasjon til arbeidsgivere med utenlandske arbeidstakere

Smittevernveileder for videregående skole

Informasjon om vaksinasjon mot korona i Gol finner du her

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hva skal du gjøre hvis du er syk eller mistenker at du er smittet med Covid-19?

Hvis du er syk eller har symptomer på sykdom, hold deg hjemme. Har du symptomer på covid-19 bør du teste deg.
Typiske symptomer på Covid-19 kan være:

  • Feber
  • Hoste
  • Tungpustet
  • Hodepine
  • Slapphet
  • Nedsatt lukte og/eller smaksans
  • Muskelverk
  • Sår hals
  • Rennende eller tett nese
  • Nysing

Har du noen av disse symptomene skal du testes for Covid-19.

De som ønsker å teste seg skal kontakte Gol legekontor på tlf. 32 02 92 00 mellom kl. 08.00 – 15.00. En vil da få oppgitt tidspunkt for testing.

Om du blir syk kveld, natt eller helg kontakt legevakt på tlf. 116 117.

Hvor du skal ta testen for Covi-19?

Alle som skal testes for Covid-19 skal komme i egen bil.
Du kjører inn veien mellom Gol kommunehus og DBC bygget, her følger du pilene som er satt opp. Det er viktig at du holder deg i din egen bil fra du reiser hjemmefra til testen er tatt, så ikke du smitter andre. 

Hvor finner du svar på Covid-19 test?

Svaret på din Covid-19 test vil du finne på helsenorge.no. Du skal holde deg i karantene til du har fått svar på testen.

Er testen negativ: Holde deg hjemme til du ikke lenger har symptomer

Er testen positiv: smitteverngruppa vil kontakte deg om videre karantene/isolasjon. 

Trenger du råd og veiledning rundt smittevernstiltak?

Kontakt smitteverngruppa: gol.smittevern@gol.kommune.no

Vaksine Covid-19:

Her finner du informasjon om vaksinasjon av Covid-19 i Gol kommune.

Her finner du informasjon om nasjonale regler: 

 

Oversatte pressemeldinger fra pressekonferanser:

Pressekonferanse 15.03.21
Pressekonferanse 23.03.21
Pressekonferanse 07.04.21
Pressekonferanse 10.04.21
Pressekonferanse 13.04.21
Pressekonferanse 15.04.21
Pressekonferanse 19.04.21
Pressekonferanse 22.04.21

Pressekonferanse 03.05.21

Pressekonferanse 05.05.21 
Pressemeldinger 07.05.21
Pressekonferanse 12.05.21

Pressemelding 14.05.21

Pressekonferanse 19.05.21
Pressemeldinger 21.05.21
Pressekonferanse 26.05.21
Pressemeldinger 26.05.21

Geografisk omdeling av vaksiner

Pressemelding 27.05.21
Pressekonferanse 02.06.21
Pressekonferanse 04.06.21 
Pressemelding 02.06.21
Pressemeldinger 04.06.21
Pressekonferanse 09.06.21
Pressemeldinger 11.06.21
Pressekonferanse 14.06.21
Pressemelding 14.06.21
Pressemelding 16.06.21
Pressekonferanse 18.06.21
Pressemelding 18.06.21
Pressekonferanse 23. juni
Pressemelding 23. juni