vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Oppdatert informasjon om Korona

Oppdaterte retningslinjer for smittevern i Gol Kommune - 15.02.2021

Nasjonale retningslinjer finner man på helsenorge.no

Minner om fortsatt påbud om munnbind i det offentlige rom, der hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand. 

Retningslinjer gjeldende frem til og med 1.mars:

 • Kommunehuset fortsatt stengt for ordinært besøk.
 • Møter og kurs i kommunal/offentlig regi holdes på digitale plattformer. Reiser skal ikke forekomme. Dersom formålet med møtet ikke kan oppnås ved å møtes digitalt, kan fysisk møte vurderes.
 • Hjemmekontorløsning for de som kan jobbe like godt hjemmefra, avtaler gjøres med nærmeste leder.
 • Barnehage, skole og voksenopplæring drives på gult nivå
 • Kulturskolen åpen med gjeldende retningslinjer for aktivitetene.
 • All fritidsaktiviteter for barn og unge, inkludert ungdomsklubben åpen med smittevernsrutiner.
 • Idrettshall åpen for barn og unge.
 • Offentlig bading holdes fortsatt stengt. For skole og organisert aktivitet gjelder egne retningslinjer.
 • Organisert fellestrening for voksne innendørs holdes fortsatt stengt. For treningssentre gjelde egne nasjonale retningslinjer.
 • Gruppetrening fysioterapi, friskliv holdes fortsatt stengt for innendørs aktivitet. Åpent for aktivitet utendørs.
 • Frivilligsentral holdes fortsatt stengt.
 • Besøk på institusjoner: Besøk gjøres etter egen avtale, og etter gjeldende rutiner for Gol Helsetun (se nettside for Gol Helsetun)
 • Biblioteket: Begrenset antall besøkende (adgangskontroll).
 • Omsorgsboliger: Oppfordrer til å begrense besøk (1-2 nærkontakter).
 • Dagsenter: Holder åpent for inntil 10 tjenestemottakere.


Hvor mange kan vi samles - forenklet oversikt: 

Type sammenkomst/ arrangement

Antall

Eksempler

Private sammenkomster i eget hjem

Inntil 5 gjester

Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler

Inntil 10 personer

Bursdagsfeiring, bryllup, dåp minnestund, firmafest, julebord ol.

Private sammenkomster utendørs

Inntil 20 personer

 

Arrangementer innendørs for barn som som samler deltagere fra samme kommune

Inntil 50 personer

 

Arrangementer innendørs uten fastmonterte seter

Opptil 10 personer (begravelser 50 personer)

Kirke, moske, konsert, lokal forestilling, konferanse, foreldremøter på skolen, innendørs markeder og messer

Arrangementer innendørs med fastmonterte seter

Inntil 100 personer

Kino, opera, konsert, teater, konferanse ol.

 

Arrangementer utendørs uten fastmonterte seter

Inntil 200 personer

Idrettsarrangementer, utendørskonserter, utendørs markeder og messer

Arrangementer utendørs med fastmonterte seter

Inntil 600 personer, i grupper på inntil 200 personer (forutsetter minst 2 meters avstand mellom gruppene)

Idrettsarrangementer, utendørskonserter ol.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hva skal du gjøre hvis du er syk eller mistenker at du er smittet med Covid-19?

Hvis du er syk eller har symptomer på sykdom, hold deg hjemme. Har du symptomer på covid-19 bør du teste deg.
Typiske symptomer på Covid-19 kan være:

 • Feber
 • Hoste
 • Tungpustet
 • Hodepine
 • Slapphet
 • Nedsatt lukte og/eller smaksans
 • Muskelverk
 • Sår hals
 • Rennende eller tett nese
 • Nysing

Har du noen av disse symptomene skal du testes for Covid-19.

De som ønsker å teste seg skal kontakte Gol legekontor på tlf. 32 02 92 00 mellom kl. 08.00 – 15.00. En vil da få oppgitt tidspunkt for testing.

Om du blir syk kveld, natt eller helg kontakt legevakt på tlf. 116 117.

Hvor du skal ta testen for Covi-19?

Alle som skal testes for Covid-19 skal komme i egen bil.
Du kjører inn veien mellom Gol kommunehus og DBC bygget, her følger du pilene som er satt opp. Det er viktig at du holder deg i din egen bil fra du reiser hjemmefra til testen er tatt, så ikke du smitter andre. 

Hvor finner du svar på Covid-19 test?

Svaret på din Covid-19 test vil du finne på helsenorge.no. Du skal holde deg i karantene til du har fått svar på testen.

Er testen negativ: Holde deg hjemme til du ikke lenger har symptomer

Er testen positiv: smitteverngruppa vil kontakte deg om videre karantene/isolasjon. 

Trenger du råd og veiledning rundt smittevernstiltak?

Kontakt smitteverngruppa: gol.smittevern@gol.kommune.no

Her finner du informasjon om nasjonale regler: