vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Oppdatert informasjon om Korona

Oppdaterte retningslinjer for smittevern i Gol Kommune - 03.05.2021

Nasjonale retningslinjer finner man på helsenorge.no

Minner om fortsatt påbud om munnbind i det offentlige rom, der hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand, samt forbud mot flere enn fem gjester. Dette er ihht midlertidig forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (Covid-19).

Retningslinjer gjeldende frem til og med 18. mai:

 • Kommunehuset fortsatt stengt for ordinært besøk.
 • Møter og kurs i kommunal/offentlig regi holdes på digitale plattformer. Reiser skal ikke forekomme. Dersom formålet med møtet ikke kan oppnås ved å møtes digitalt, kan fysisk møte vurderes.
 • Hjemmekontorløsning for de som kan jobbe like godt hjemmefra, avtaler gjøres med nærmeste leder.
 • Barnehage, skole og voksenopplæring drives på gult nivå
 • Idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge, inkludert kulturskolen og ungdomsklubb er åpen med smittevernsrutiner.
 • Offentlig bading holdes fortsatt stengt. For skole og organisert aktivitet gjelder egne retningslinjer.
 • Organisert fellestrening for voksne innendørs følger nasjonale retningslinjer for gjeldende aktivitet. For treningssentre gjelder egen bransjestandard.
 • Frivilligsentral holdes fortsatt stengt.
 • Besøk på institusjoner: Besøk gjøres etter egen avtale, og etter gjeldende rutiner for Gol Helsetun (se nettside for Gol Helsetun)
 • Biblioteket: Begrenset antall besøkende (adgangskontroll).
 • Omsorgsboliger: Oppfordrer til å begrense besøk (1-2 nærkontakter).
 • Dagsenter: Holder åpent for inntil 10 tjenestemottakere.

Hvor mange kan vi samles – forenklet oversikt

Tabellen viser en forenklet oversikt over de nasjonale retningslinjene. Disse finnes også beskrevet mer utdypende på regjeringen.no

Type sammenkomst/ arrangement

Antall

Eksempler

Private sammenkomster i eget hjem

Inntil 5 gjester i tillegg til de som bor i boligen

Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler

Innendørs: Inntil 10 personer.

Utendørs: Inntil 20 personer. 

Bursdagsfeiring, bryllup, dåp minnestund, firmafest ol.

Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

Arrangementer innendørs uten faste, tilviste plasser

Inntil 10 personer.

Inntil 50 personer på innendørs idrettsarrangement for utøvere under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.

Foreldremøter på skolen, medlemsmøter, kurs, lokal konsert/forestilling, idrettsarrangement, konferanse, innendørs markeder og messer.

Arrangementer innendørs med faste, tilviste plasser

Inntil 100 personer 

Kino, opera, konsert, teater, kirke, moske, idrettsarrangementer, foredrag ol.

Arrangementer utendørs uten faste, tilviste plasser

Inntil 200 personer

Idrettsarrangementer, utendørskonserter, utendørs markeder og messer, pop-up-konserter o.l.

 

Arrangementer utendørs med faste, tilviste sitteplasser

Inntil 600 personer, i grupper på inntil 200 personer (forutsetter minst 2 meters avstand mellom gruppene)

Idrettsarrangementer, utendørskonserter ol.

Informasjon til arbeidsgivere med utenlandske arbeidstakere

Smittevernveileder for videregående skole

Informasjon om vaksinasjon mot korona i Gol finner du her

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hva skal du gjøre hvis du er syk eller mistenker at du er smittet med Covid-19?

Hvis du er syk eller har symptomer på sykdom, hold deg hjemme. Har du symptomer på covid-19 bør du teste deg.
Typiske symptomer på Covid-19 kan være:

 • Feber
 • Hoste
 • Tungpustet
 • Hodepine
 • Slapphet
 • Nedsatt lukte og/eller smaksans
 • Muskelverk
 • Sår hals
 • Rennende eller tett nese
 • Nysing

Har du noen av disse symptomene skal du testes for Covid-19.

De som ønsker å teste seg skal kontakte Gol legekontor på tlf. 32 02 92 00 mellom kl. 08.00 – 15.00. En vil da få oppgitt tidspunkt for testing.

Om du blir syk kveld, natt eller helg kontakt legevakt på tlf. 116 117.

Hvor du skal ta testen for Covi-19?

Alle som skal testes for Covid-19 skal komme i egen bil.
Du kjører inn veien mellom Gol kommunehus og DBC bygget, her følger du pilene som er satt opp. Det er viktig at du holder deg i din egen bil fra du reiser hjemmefra til testen er tatt, så ikke du smitter andre. 

Hvor finner du svar på Covid-19 test?

Svaret på din Covid-19 test vil du finne på helsenorge.no. Du skal holde deg i karantene til du har fått svar på testen.

Er testen negativ: Holde deg hjemme til du ikke lenger har symptomer

Er testen positiv: smitteverngruppa vil kontakte deg om videre karantene/isolasjon. 

Trenger du råd og veiledning rundt smittevernstiltak?

Kontakt smitteverngruppa: gol.smittevern@gol.kommune.no

Vaksine Covid-19:

Her finner du informasjon om vaksinasjon av Covid-19 i Gol kommune.

Her finner du informasjon om nasjonale regler: 

 

Oversatte pressemeldinger fra pressekonferanser:

Pressekonferanse 15.03.21
Pressekonferanse 23.03.21
Pressekonferanse 07.04.21
Pressekonferanse 10.04.21
Pressekonferanse 13.04.21
Pressekonferanse 15.04.21
Pressekonferanse 19.04.21
Pressekonferanse 22.04.21

Pressekonferanse 03.05.21

Pressekonferanse 05.05.21