vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Nasjonal tilskotsordning for å inkludera barn og unge

I regjeringas forslag til Statsbudsjett for 2020 er det sett av omlag 310 millionar kroner til Nasjonal tilskotsordning for å inkludera barn og unge.
Bufdir lyser no ut midlane med forbehold om Stortingets endelege budsjettvedtak.

Målet er å motvirke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom blandt barn og ungdom.
Offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søkje om støtte. Søkjeorganisasjonene må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

Du kan søkje via denne lenka.

Søknadsfrist er 13.desember.