vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Livsstyrketrening - meistringskurs

Er du over 18 år og lev med helseutfordringar som påverkar kvardagen din?
Ønskjer du meir kunnskap om korleis du kan handtere eigen livssituasjon på ein god måte, med vekt på det som er viktig for deg?
Ønskjer du å oppdage nye moglegheiter for å handtere dine utfordringar?
Hvis du svarar ja på nokre av spørsmåla ovanfor, meld deg på Livsstyrketrening.

I denne brosjyra kan du lese meir

Det er 1 ledig plass på kurset som startar på Gol tysdag 27.august.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Invitasjon til kurs på Flå hausten 2019

Påmeldingsfrist 4. september. Oppstart 11.september.
Ved spørsmål kontakt Ragna Torkelsgard på epost ragna.torkelsgard@hallingdal.no