vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ledig stilling i Hallingdal barnevernteneste

HALLINGDAL BARNEVERNTENESTE

Hallingdal barnevernteneste er ei interkommunal teneste for kommunane Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nes og Flå, med Ål som vertskommune. Barneverntenesta er lokalisert sentralt på Ål.

Hallingdal barnevernteneste er organisert i fire team: mottak /undersøking, tiltak, omsorg og familieteam.

Barnevernkonsulent/saksbehandlar.

Me lyser ut følgjande stillingar:

- 1 fast 100 % stilling

- 2 vikariat 100 % stilling fram til 31.12.2020

For fullstendig utlysningstekst, sjå www.aal.kommune.no.

Har du spørsmål om stillingane, ta kontakt med:

Helene Sagabråten, e-post: helene.sagabraten@aal.kommune.no,

Camilla Svanaasen Joranger, e-post: camilla.svanaasen.joranger@aal.kommune.no

Eller ta kontakt med Hallingdal barnevernteneste på tlf.nr. 32085310.

 

Søknadsfrist: 31.august 2019

 

Send søknad via elektronisk søknadsskjema på heimesida til Ål kommune, www.aal.kommune.no under fana ledige stillingar.