vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kulturskulen

Kulturskulen vil framleis vere stengt for vanleg drift.
Gol kommune følgjer dei nasjonale retningslinene som Regjeringa har vedteke.
Kommunane har fått melding om at ein ikkje skal opne for ordinær aktivitet i kulturskulane før det er vanleg drift i heile grunnskulen.
Det vil altså seie ein eller annan gong før sommaren.
Dersom smittesituasjonen endrar seg, vil det kunne bli endringar i dette.