vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kulturprisen 2020

Har du forslag til kven som skal få kulturprisen for 2020?

Gol kommune ber om forslag på kandidatar. Frist for innlevering av forslag er 31. januar 2021.
Grunngjeve forslag skal sendast per brev til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol, eller på epost til postmottak@gol.kommune.no

Utdeling vil skje på Gol kommunestyre sitt møte i mars 2021.