vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kulturprisen 2019

Gol kommune ber om forslag til kandidatar til Kulturprisen 2019
Frist for innlevering av forslag er 31.januar.
Grunngjeve forslag skal sendast per brev eller epost.
Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol
Epost: postmottak@gol.kommune.no.

Utdelinga vil skje på kommunestyremøte i mars.