vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Koronainformasjon, testing og vaksinering

Hva skal du gjøre hvis du er syk eller mistenker at du er smittet med Covid-19?

Hvis du er syk eller har symptomer på sykdom, hold deg hjemme. Har du symptomer på covid-19 er det lavterskel for å teste seg, også for vaksinerte. 
Typiske symptomer på Covid-19 kan være:

  • Feber
  • Hoste
  • Tungpustet
  • Hodepine
  • Slapphet
  • Nedsatt lukte og/eller smaksans
  • Muskelverk
  • Sår hals
  • Rennende eller tett nese
  • Nysing

Har du noen av disse symptomene skal du testes for Covid-19.  

De som ønsker å teste seg skal kontakte test-telefonen på tlf. 457 39 058 mellom kl. 08.00 og 11.00. 

Om du blir syk kveld, natt eller helg kontakt legevakt på tlf. 116 117.

Ønsker du å teste deg for Covid 19? 

Ved symptomer skal det være lav terskel for å teste seg for korona, også for vaksinerte.

Ring test-telefon 457 39 058 mellom
kl. 08.00 og 11.30
Opningstider er måndag, onsdag og fredag.

Ved akutt behov for testing tysdag eller torsdag, ring Gol Legekontor 32029 200

Hvor du skal ta testen for Covid-19?

Alle som skal testes for Covid-19 skal komme i egen bil.
Du kjører inn veien mellom Gol kommunehus og DBC bygget, her følger du pilene som er satt opp. Det er viktig at du holder deg i din egen bil fra du reiser hjemmefra til testen er tatt, så ikke du smitter andre. 

Hvor finner du svar på Covid-19 test?

Svaret på din Covid-19 test vil du finne på helsenorge.no. Du skal holde deg i karantene til du har fått svar på testen.

Er testen negativ: Holde deg hjemme til du ikke lenger har symptomer

Er testen positiv: smitteverngruppa vil kontakte deg om videre karantene/isolasjon. 

Kriteriar for testing

Har du tatt sjølvtest og fått positivt svar?

Slik forheldt du deg

Koronavaksine 3 .dose

Det er nå bestemt at alle over 65 år og sykehjemsbeboere skal få tilbud om en oppfriskningsdose med koronavaksine.

Denne kan tidligst gis  5 måneder etter 2. dose.

Gol kommune sender nå ut innkallinger med tilbud om 3. dose etter hvert som den enkelte har oppnådd et tidsintervall på 5 måneder.

Det er et mål at alle over 65 år skal ha fått denne før jul.

Dersom du er under 65 år og har nedsatt immunforsvar eller går på immundempende medisiner, kan du også  få 3. dose koronavaksine.

Se kriterier fra FHI her

https://www.fhi.no/nyheter/2021/enklere-tilgang-til-3.-dose-for-personer-med-nedsatt-immunforsvar/

Ta kontakt med vår vaksinetelefon  940 03 193 eller 457 23 560 for å avtale tidspunkt.

Helsepersonell som har direkte pasientkontakt og jobber med syke og gamle, skal også få tilbud om en 3. dose. Her skal tidsintervallet være 6 måneder.

Helsepersonell får innkalling på vanlig måte på SMS

Nasjonale retningslinjer Covid-19

Nasjonale retningslinjer finner du i linkene under: 

Utover de nasjonale retningslinjene er det ikke innført noen lokale retningslinjer i Gol Kommune.

Trenger du råd og veiledning rundt smittevernstiltak?
Kontakt smitteverngruppa: gol.smittevern@gol.kommune.no

Regjeringens nasjonale pressemeldinger og pressekonferanser

Pressekonferanse 19. november

Pressemelding 19. november

Annet