vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Korleis ynskjer du sentrum av Gol skal sjå ut?

Kommunestyret vedtok prosjektplanen for stadutviklingsprosjektet i vinter og prosjektgruppa er svært interessert i å få innspell frå deg, anten du er Goling eller berre likar å komme hit. 

Sjå prosjektplanen og idenotat utarbeida av Aslan viak. 

For innspel send til postmottak@gol.kommune.no

Parken

 

Leikepark Gol sentrum 

 

 Sykkelpark 

 

 Sykkelsti