vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommuneplanens samfunnsdel


Gol har fått ny kommuneplan for perioden 2018-30

Gol kommune har vedtatt ny samfunnsdel i kommuneplanen.
Den nye visjonen «Me sjåast på Gol» har tre underpunkt; det gode liv, møteplassen mellom aust og vest og utgangspunkt for næring- og utvikling.
Plandokumentet med visjon, mål og strategiar for samfunnsplanlegginga fram mot 2030 kan du lese meir om under fana «Planar og regulering/kommuneplanar»