vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunal kompensasjonsordning

STATSBUDSJETT 2021
KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING TIL LOKALE VIRKSOMHEITER, del 5 og 6

Desember 2021

FORDELING OG UTBETALING

Gol kommune er tildelt kr 2.090.000,- i 5 og 6 del av tilskuddet på kap 553, post 68 om kommunal tilskotsordning til lokale virksomheter. Midlane tildelast etter den nasjonalt notifiserte ordninga under Covid-19 rammeverket. Gol kommune tildeler midlar etter godkjent søknad gjennom regionalforvaltning.no. Tildelinga er eit politisk enkeltvedtak som kan påklages etter Forvaltningslova. 

MÅL FOR TILSKSKOTET OG KRAV TIL BRUK AV TILSKOTET
Målet med ordninga er å setje kommunane raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å oppretthalde arbeidsplassar og viktig kompetanse i bedrifter. Hensikten med den kommunale kompensasjonsordninga er å setje kommunane bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Prioriterte foretak i Gol kommune er:

Overnattingsbedrifter som har restaurant / serveringsfasilitetar

Serveringsforetak som er særlig hardt ramma av smittevernstiltak

Andre virksomheiter som kan dokumentere tap som følgje av smittevernstiltak vil også bli vurdert. 

Inntil 100% av dokumenterte påløpte kostnader som følgje av smittevernstiltak kan kompenserast. 

Maksimalt støttebeløp pr foretak er EUR 2,3 mill

Foretak i økonomiske vanskeligheter pr. 31.12.2019 kan ikke søkje. ( Dette gjeldt bedrifter som har 50 tilsette eller meir, eller ein omsetning på mer enn 10 mill. Euro eller et balanseregnskap på mer enn 10 mill. Euro. )

KORLEIS SØKJE

Støtteordninga administrerast i regionalforvaltning.no. 

Registrer søkerorganisasjonen i i regionalforvaltning.no og følg brukerstøtte for korleis du opprettar ein søknad.

Krav til vedlagt dokumentasjon er:

Årsregnskap for 2020

Periodisert resultatregnskap til og med 3 kvartal 2021

Dokumentasjon for tap som følgje av nasjonale og lokale smittevernstiltak

Estimert likviditetseffekt som følge av smittevernstiltak i 1. kvartal 2022

Søknadsfrist er 3. januar 2022. Dersom det er midlar etter fyrste utlysning vil det bli publisert en ny søknadsfrist.

Har du spørsmål eller treng hjelp med søknaden, kontakt Gol kommune v / Erik Hansegård tlf 93005235, erik.hansegaard@gol.kommune.no