vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Klimaråd i Gol kommune

Det er oppretta eit klimaråd i Gol kommune.
Dette skjer som resultat av vedteken energi – og klimaplan hausten 2018.
Målet med klimarådet er å ha klimasaker synleg og på dagsorden, godt forankra i kommuneleiinga.

Klimarådet vert leia av ordførar og består elles av rådmann, kommunalsjef og miljøvernrådgjevar.
Klimarådet vil invitere viktige aktørar i klimaarbeidet til sine møter og engasjere seg i ungdomsrådet.
Det vert halde møter ein gong per månad og det vert refererert til Kommunestyret.

Saker til klimarådet kan sendast til postmottak@gol.kommune.no