Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Klimaplan 2024-2028

I møte den 21. juni godkjente Regionrådet forslag til regional plan for klima, natur og klimatilpassing, og vedtok å legge den ut på høyring

Dette er ein plan som søker å:

  • Redusere utsleppa av klimagassar i og utanfor Hallingdal
  • Forvalte naturen for å bevare artsmangfald og for å legge til rette for karbonopptak- og lagring, samtidig som vi har økonomisk verdiskaping
  • Bidra til meir ny fornybar energi og energieffektivisering
  • Være forberedt på konsekvensane av et klima som er i endring

Høyringsfrist er 17. september

Planane finn du her

Innspill sendast til: guro@hallingdal.no

Sist endret: 08.07.2024