vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Informasjon til skogeigera med stormskada skog

Informasjon til skogeigera med stormskada skog

Mange skogeiera fekk betydelege skogskader etter stormen fredag 19.11.2021. Det er viktig at skogeigera befarar eigendomen og får ein oversikt over skader på sin eigedom.

Dersom det er skader av et visst omfang er det viktig at dette snarast meldast inn til tømmerkjøpar (Viken skog, Nortømmer eller andre), slik at dei kan få rydda opp så snart dei har kapasitet. Ved sjølvhogst vær obs da vindfallhogst krev ekstra varsomheit og dertil erfaring og kunnskap.

For dei som har stormskadeforsikring gjennom Skogbrand vil du få erstatning dersom skaden overstig ein viss størrelse. Det er viktig at skaden blir meldt inn og blir taksert før det blir rydda på skadefeltet. Sjå informasjon på www.skogbrand.no. Naturskadefondet dekkjer i utgangspunktet ikkje stormskada skog.

Ved spørsmål kan ein ta kontakt med skogbruksansvarlig i kommunen:

Petter Owesen

Tlf: 91673909