vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Influensavaksine 2020

Dei i risikogruppene som ikkje har fått vaksine kan henvende seg til Gol legekontor 32029200.

Følgjande persongrupper blir tilrådd vaksine:

  • Gravide etter 12.svangerskapsveke
  • Bebuarar i omsorgsbustader og sjukeheim
  • Alle frå fylte 65 år

Barn og vaksne med:

  • Diabetes 1 og 2
  • Kronisk lungesjukdom, hjarte-og karsjukdom, leversvikt eller nyresvikt
  • Kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
  • Svært alvorleg overvekt (BMI over 40)
  • Annan alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa kan utgjera alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Dei same persongruppene blir også tilrådd å ta pneumokokkvaksine som skal takast på legekontoret.

I tilleg blir influensavaksina tilrådd til:

  • Husstandskontaktar til pasientar med lågt immunforsvar

Svinerøkterar og andre som har regelmessig kontakt med levande grisar

Vaksina kostar kr. 50.- . Du skal ikkje betale når du får vaksina, men får faktura tilsendt.
Dersom du har frikort, skal du ikkje betale noko.