Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Høyring - Planstrategi for Gol kommune 2024 - 2027

Planstrategi for Gol kommune blir lagt ut på høyring og til offentleg ettersyn i tråd med Plan og bygningslova §10-1. Kommuneplanutvalet behandla saka i møte den 26.02.24, sak 6/24.