vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyringar og kunngjeringar til Gol kommune

Høyringar

Høring - forslag til lov som gir utvalg tilgang til opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt - frist 08.04.2019

Les høringsdokument her

Høring - forslag til nye læreplaner - frist 18.6.2019

Les meir om høyringa her

Forslag til endringer i byggteknisk forskrift §11-6 om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser - frist 3.5.2019

Les høyringsnotat m.m her

Høring - NOU 2019: 4 organisering av norsk naturskadeforsikring - Om norsk naturskadepool - frist 02.09.2019

Les høringsnotat her.

Invitasjon til høyringsinnspel på UKM sin strategiplan 2020-2024 - frist 15.05.2019

Høyringsbrev

Strategiplan

Nasjonal faglig retningslinjer for gravide i legemiddelassistert rehabilitering - frist 20.05.2019

Les høringsnotat her

Forslag om endring i forskrift om radioaktiv forurensning og avfall og forurensningsforskrift kapittel 18A - frist 07.06.2019

Les dokument og send høringsvar her

Høyring - Endring av vedtekter for KS - Representasjon til Fylkesmøter og Landsting-frist 27.3.2019

Les høyringsnotat her

Endringane skal behandlast på ekstraordinært landsting i KS 28.5.2019

Ved spørsmål ta kontakt med Tor magne Fredriksen tmf@ks.no

Tlf. 911 59 023

Forslag til lov om offentlege organers ansvar for bruk av tolk mv.(tolkeloven) - frist 07.06.2019

Les dokument og send høyringssvar her

Forslag til endring forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi mm. - frist 1.05.2019

Les dokument og send høyringssvar her

Høyring - ny forskrift om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom - frist 01.04.2019

Les og svar på høyring finn du her

Høyring - NOU 2018:16 Det viktigste først - frist 22.05.2019

Les og svar på høyring finn du her

Høyring - Utgreiing om trygge rammer for fosterheimar - frist 20.05.2019

Les og svar på høyringa her

Høyring - ny kontrollutvals - og revisjonsforskrift - frist 20.05.2019

Les og svar på høyringa her

Høyring - bedre regulering av større utbyggingsprosjekter - frist 29.04.2019

Les og svar på høyringa her

Høyring - forslag til endring i organisering av skuleåret i vidaregåande opplæring - frist 21.03.2019

Les og svar på høyringa her

Høyring - ny budsjett - og rekneskapsforskrift - frist 12.04.2019

Les dokumenta og send inn høyringssvar her

Høring - strategi for bygningsdelen i matrikkelen - frist 22.03.2019

Les dokumenta og send inn høyringssvar her

Audiografutdanning
Farmasøytutdanning
Klinisk ernæringsfysologiutdanning
Medisinutdanning
Optikerutdanning
Ortopediingeniørutdanning
Psykologiutdanning
Tannpeleierutdanning
Tannlegutdanning
Tannteknikerutdanning

Kunngjeringar

Vassdragsovervåking Hallingdal 2015-2017

Tilstandsrapport

Utbyggingsavtale mellom Hemsedal hyttetomt AS og Gol kommune

Underskrivet utbyggingsavtale

Frist for merknad: 27.07.2017

Fastsatt planprogram for kommunedelplan for Gol tettstad

Gol kommunestyre har i sitt møte 13.06.2017, som sak 038/17, fastsatt planprogrammet knyttet til revisjon av kommunedelplan for Gol tettstad. Vedtaket er varslet ved annonse i Hallingdølen lørdag 24.06.2017. Planprogrammet er tilgjengelig på Gol kommunehus, tenestetorget og på Gol bibliotek.