vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyring kommuneplan-arealdel

Kommuneplanutvalet varsler oppstart av planarbeid for arealdel av kommuneplanen, og planprogrammet er lagt ut til offentleg ettersyn frå 10.11.18 til 29.12. 18.

I denne perioda er det mogeleg å kome med innspel til både program og arealdelen

Har du spørsmål eller ynskjer å høyre meir kan du kome på møte med avdelingsleiar Hanne Cecilie Nes, kommunalsjef for samfunn og utvikling Svein Eide og arealplanleggjar Sander Lilleslett som vil orientere deg om planarbeidet så langt på informasjonsmøte på kommunehuset tysdag 27.11 kl. 19:00 i kommunestyresalen.

Dokumenta kan du lese på heimesida, på tenestetorget eller på biblioteket.

Sjåast me?