Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Hovudopptaket for barnehage & SFO 2024-2025

Søknadsfrist til hovudopptaket frå august 2024 for barnehage- og SFO-plass er 1.mars for året 2024/2025.

Du søkjer plass elektronisk via føresett portalen til Foresattportalen for Barnehage og skole Innlogging for gol: Foresattportal (visma.no)

Barnehage: dette gjeld om du søkjer for første gong, du søkjer endring av plasstype, eller om du søkjer overføring til anna barnehage.

Dersom du skal behalde plassen slik han er i dag, så treng du ikkje søkje/gjere noko.

SFO: dette gjeld om du søkjer for fyrste gong, eller har plass innverande år.

Oppstartsdato for barnehageplass er frå 15. august og utover, og for SFO-plass frå skulestart 19. august.

Sist endret: 14.02.2024