Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Har du lest av vassmålarstanden?

Viss ikkje, ber vi deg å lesa den av snarast.

Les av alle talla på svart botn. Ta med nullar, men ikkje talla etter komma.

Du kan levere på følgjande måtar:

  • Registrering via svarslipp som sendes i posten, porto er betalt
  • Lever kortet direkte på kommunehuset (postkasse på utsida)
  • Registrering via e-post: vannmaler@gol.kommune.no

Oppsett til bruk ved vassmålaravlesing på e-post:

  1. Eiendomsnummer:
  2. Målernummer:
  3. Avtalenummer:
  4. Vannmålerpunkt:
  5. Avlesningsstand:

Kva skjer viss du ikkje leverer avlesingskortet?

Dersom du unnlet å lese av vassmålaren vil kommunens røyrleggjar foreta avlesinga. Arbeidstid/reisetid vil då bli belasta.

Dersom avlesinga må utførast etter ordinær arbeidstid vert det nytta overtidssats.

Ordinærtimesats = kr. 800,- + mva.

Sist endret: 25.01.2024