vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025

HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2022-2025 MED ÅRSBUDSJETT 2022

I samsvar med kommuneloven § 14-3 leggjast formannskapet si innstilling til økonomiplan 2022-2025 med årsbudsjett 2022 ut til alminneleg ettersyn på nettsida til kommunen www.gol.kommune.no og i papirversjon på Gol bibliotek i perioda 22.11. til 6.12.21.

Behandling i kommunestyret den 7.12.2021.

Eventuelle merknadar sendast til postmottak@gol.kommune.no eller Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol innan 6.12.2021.