Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Gratis klima- og energirådgjeving til bustadeigarar

Gol kommune tilbyr frem til 31. desember 2023 gratis klima- og energirådgjeving til sine innbyggjarar.

Gol kommune tilbyr frem til 31. desember 2023 gratis klima- og energirådgjeving til sine innbyggjarar.

Du får:

Rådgjevinga skal bidra til at bustadeigarar brukar energi meir effektivt og i større grad vurderer lokale fornybare energikjelder som solenergi.
Ein positiv effekt vil være lågare energibruk og straumkostnad.
I tillegg skal bustadeigarar få gode råd om ladeløysningar for elbil og støtteordningar.

 «Tilbodet er ein del av kommunens arbeid med klima og energi. Me skal bidra til kunnskapsbygging og legge til rette for at innbyggjarar skal kunne ta klimavennlege val», seier miljøvernrådgjevar Jørn Magne Forland i Gol kommune.

Gratis og uforpliktande klima- og energirådgjeving
Føremålet er å motivere bustadeigarar til å redusere energibruken i eigen bustad og ta klimavennlege val.
Dette gjerast gjennom bruk av energiportalen.no (på nett) og tilbod om digital synfaring med ein objektiv energirådgjevar.

Du kan mellom anna få råd om:

  • Elbillading
  • Etterisolering av vegger og tak
  • Byting av vindauga og dører
  • Installering av varmepumpe
  • Solceller
  • Smart styring
  • Alternative energikjelder
  • Støtteordningar frå Enova

Digital synfaring med energirådgjevar

Du kan avtale ein gratis synfaring med ein energirådgjevar som vil kunne hjelpe deg med smarte klima- og energiløysingar tilpassa din bustad og eigen økonomi. Ein slik synfaring har normalt ein verdi på kr 2600,-.
Merk at dette er eit avgrensa tilbod.

Gå til kalender for å finne ledige tider (klimasmart.no)

Energianalyse på nett

Verktøyet Energiportalen mogleggjer objektiv nettbasert energianalyse av bustaden din.
Gå til energiportalen (gol.energiportalen.no) og søk opp din bustad.
Du får rettleiing til korleis det skal brukast.

Webinar om smarte klima- og energitiltak

Det vil bli avhalde to digitale informasjonsmøta om smarte klima- og energitiltak i bustader. Den første er 28. mars kl 20-21.
Les meir her for nærare informasjon og lenke til møta.

Kampanjeinformasjon og aktivitetar finn du også på www.klimasmart.no.
Her finnast energitips og informasjon om kampanjen.
Følg oss gjerne på: https://www.facebook.com/klimasmart.no/

Kampanjen er finansiert av Viken fylkeskommune og Klima Viken. Tenestene og rådgjevinga er levert av Energiportalen AS, Simenergi AS, Eeffy AS og Naturvernforbundet.

Viss du har spørsmål til kampanjen, kan de rettes til: post@simenergi.no.

Eigen satsing mot eldre og verneverdige bygg

Viken kulturarv har ein eigen satsing på energirådgjeving i eldre og verneverdige bygg (før ca. 1960). Har du eit verneverdig hus frå tida etter 1960 kan du også få hjelp.

Satsinga består av ein eigen gratis synfaringsteneste, kurs og informasjonskampanje for eigarar og forvaltarar av eldre bygg.

Les meir om tilbodet her.

Eldre hus er bygt med andre materialar og metodar.
Energieffektiviseringa bør ta omsyn til dette.

Lær meir på byggogbevar.no

Sist endret: 13.03.2023