Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Høyring - endring av minsteareal for elg og hjort i Gol kommune

Vilt og innlandsfiskeutvalet har i møte 12.02.24 vedteken å legge forslag til ny forskrift for minsteareal for elg og hjort i Gol kommune ut på høyring.

  • Minsteareal for elg blir foreslått auka frå 3000 daa til 4000 daa i heile Gol kommune.
  • Minsteareal for hjort nord for Hallingdalselva blir foreslått redusert frå 6000 daa til 4000 daa.
  • Minsteareal for hjort sør for Hallingdalselva forslås auka frå 1500 daa til 2500 daa.

Flere opplysningar om høyringa er i høyringsbrev.

Høyringsbrev (PDF)

Eventuelle merknader sendes til Gol kommune v/ postmottak: postmottak@gol.kommune.no

Høyringsfrist er 04.03.2024