vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Forskrift - gebyr for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg

Forskrifta gjeld for kommunen si saksbehandling og kontroll i medhald av forureiningsforskrifta.
Forskrifta omfattar Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen og Flå.

Du finn forskrifta her

Høyringsuttale skal sendast til KAV Hallingdal: kav@hallingdal.no

Postadresse: Ål kommune, Torget 1, 3570 Ål

Høyringsfrist: 26.05.2021