vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Flaumfare

Flaumfaren aukar

Kombinasjonen stor snøsmelting og nedbør gjer til at flaumfaren i vårt område aukar frå 5.juni og dagane framover. Vi minner alle som har verdier/lause gjenstandar, nær elveleie til hovudvassdraga og sideelver, om å sikre eller flytte desse i god tid. Sørg også for at stikkrenner og dreneringar er opne.

Følg med flaumvarsel på https://varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/.

-------------------------------------------------------------------------

Høg vassføring på Mobrua
Opphald og bading på eige ansvar!
Vær forsiktig!