vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Fare for flaum

Fare for flaum våren 2020 - førebyggjande tiltak

Det er mykje snø i fjellet og det er fare for større vårflaum enn normalt. Værforholda framover er avgjerande for kor stor vassføringa blir og når ein flaum kan forventast. Vi ber alle som har verdier/lause gjenstandar, nær elveleie til hovudvassdraga og større sideelver, om å sikre eller flytte desse i god tid. Sørg også for at stikkrenner og dreneringar er opne.

Her kan du følge med på flaumvarsel.