vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Få posten frå kommunen digitalt

Få posten frå kommunen digitalt og hjelp oss å spare miljøet


Stortinget har bestemt at digital kommunikasjon skal vere hovudregelen i kommunane. Gol kommune har starta opp med digital utsending av brev til innbyggarar og næringsliv. Kanalane vi nyttar er krypterte så det er trygt å motta brev, sjølv om det har sensitivt innhald. Vi vonar overgangen til digital post er ei god ordning for deg som til vanleg nyttar digitale løysingar.


Slik opprettar du digital postkasse:
Du kan opprette postkasse på norge.no.
Les meir om digital postkasse og sjå spørsmål og svar om digital postkasse.
Har du allereie digital postkasse, treng du ikkje gjere noko.

Kva skjer om du ikkje opprettar digital postkasse?
Då vil den digitale posten gå til Altinn. Opnar du ikkje brevet i løpet av nokre dagar, blir det sendt til deg på papir i vanleg post.

Du kan reservere deg
Ynsker du ikkje å få post digitalt, kan du reservere deg via reservasjonsregisteret.
Har du aldri registrert mobilnummeret eller e-postadressa di ved innlogging på ei offentleg teneste via ID-porten, er det ikkje naudsynt å reservere seg. Då får du automatisk post på papir.

Har du ikkje oppretta digital postkasse?


Har du spørsmål om digital postkasse, eller treng hjelp til å opprette, ta kontakt med Gol bibliotek eller tenestetorget.

Kvifor får eg epost om å opprette digital postkasse når eg allereie har gjort det?

«Når offentlege verksemder sender ut e-post med oppfordring om å opprette digital postkasse, brukar dei informasjonen som ligg i det nasjonale kontakt- og reservasjonsregisteret. Dersom du tidlegare har registrert e-postadressa di på ein annan person, er det du som får e-posten med oppfordringa dersom denne personen ikkje har oppretta digital postkasse.

Du har kanskje hjelpt eit familiemedlem med sjølvmeldinga og har i samband med det oppgitt e-postadressa di for å få eingongskodar på e-post for å logge inn i Altinn med MinID.»

Ring eller send epost til brukerstøtte på:

Grønt nummer: 800 30 300

e-post: brukerstotte@difi.no

https://www.norge.no/nb/sporsmal-og-svar