vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Etablering av gangveg

Kommunaltekninsk avdeling skal etablera gangveg i Sagvegen. 
Arbeidet startar måndag 1. juli og asfaltering være ferdig innan 1. oktober. 

Me startar med å grava vatn- og avløpsnett måndag 1. juli. 

Vis hensyn til anleggsarbeidet!

Asfaltering

Gol kommune startar med fresing og legging av asfalt i sentrum frå veke 31, måndag 29/7 2019. 
Det vert også lagt nytt dekke på Øvre Liaåni bru. 

Tenk på dei som lagar bedre vegar til dykk, køyr forsiktig og hald avstand.