Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Ekstremværet "HANS"

Oppdatering 21.08 - 10:00

Arbeidet med å rydde opp etter ekstremværet «Hans» har starta. Mange mindre og større tiltak skal iverksetjast og det vil ta tid før alt er heilt attende til det normale.

Opprydding i Hemsil og Hallingdalselva

Kommunane i Hallingdal har gått saman om ei felles oppsamling av avfall som flommen har teke med seg. Arbeidet blir organisert i samarbeid med Kystverket og vil starte opp med det første. Hallingdal renovasjon iks og avfallsselskapet Retura Vallhall AS vil ha sentrale roller i arbeidet. Vi minner samstundes om at ein viser aktsemd og ikkje ferdast langs eller i nærleiken vassdraga som fortsatt har stor vassføring.

Rusteåni

Elva Rusteåni i Herad har gjort stor skade på natur og eigedomar. Det er behov for eit omfattande arbeid for å få den i stand. Kommunen vil samordne vidare arbeid i dialog med NVE og grunneigarane for å finne fram til tiltak og løysingar som bidreg til at Rusteåni skal handtere flom i framtida. Kommunen vil kontakte grunneigarane med det første.

Den store nedbøren og vassføringa i mindre bekkar har ført til skade på mange eigedomar i kommunen. Gol kommune minner om at private grunneigarar tek kontakt sitt forsikringsselskap, og eventuelt søkjer om erstatning gjennom naturskadeordninga.

Teknisk infrastruktur med kommunale vegar

Kommunen er i ferd må å få oversikt over alle skader som nedbøren og flommen har ført med seg på teknisk infrastruktur/kommunale vegar. Det vil ta tid før alt er attende til det normale. Arbeidet blir utført fortløpande utover hausten.
Gol kommune ber om forståing for at det kan ta tid før alt er gjennomført.

Oppdatering 16.08 - 12:00

Sendt ut ny SMS:

Gol kommune opphever kokevarselet på kommunalt drikkevann.
Det er ikke lenger nødvendig å koke drikkevannet.

Oppdatering 14.08 - 09:00

Sendt ut ny SMS:

Dette varselet gjelder alle abonnenter tilknyttet kommunalt drikkevann i Gol kommune. Vi anbefaler fortsatt at kommunalt vann kokes før det drikkes, frem til ny beskjed blir gitt.

Det anbefales også at de som har privat drikkevannskilde koker drikkevannet, inntil de har tatt vannprøver som viser tilfredsstillende resultat.

Oppdatering 11.08 - 10:15

Det er fortsatt anbefaling om å koke vannet.
Ny melding blir gitt over helga.

Alle kommunale veier er gjenåpna.
Golbergsgutu er åpen for adkomst til eiendommene fra begge innkjøringer, men er stengt for gjennomkjøring.

Vi minner om at folk ikke må ferdes på utsatte plasser, vis respekt for sperrebånd.

Oppdatering 10.08 - 16:10

Gjelder Herad området -  alle abonnenter har nå fått vannet tilbake.
Vi anbefaler å kokevannet frem til ny beskjed blir gitt.

Oppdatering 10.08 - 13:30

Veien ved Narvebrøten boligfelt og veien ved Gol motorsportssenter er nå gjenåpna.

Oppdatering 10.08 - 11:05

Det vart sendt ut SMS til abonnenter:

Kommunalt drikkevann bør fortsatt kokes.
Ny melding gis når kokeanbefaling opphører.

Vi opphever vannrasjonering.

Abonnenter uten vannforsyning henter nødvann på anvist plass.
Det jobbes med å få vannforsyning til de som er uten vann.

Oppdatering 10.08 - 10:30

Vannet i Gol må fortsatt kokes inntil ny beskjed blir gitt.

Abonnenter i Herad som ikke har vann i springen må fortsatt hente nødvann ved Herad barnehage.

Grønlibru vart også åpna for ferdsel.

For veimeldinger og statusoppdatering, se vegvesen.no/trafikk.

Oppdatering 09.08 - 16:50

Statusoppdatering

Vannstanden er synkende men samme informasjon som tidligere gjelder fortsatt. Neste oppdatering kommer i morgen tidlig.

Sentralbordet er stengt og åpner til vanlig tid (kl. 09:00) i morgen.

Oppdatering 09.08 - 15:00

Sentralbordet (32029000) holder opent ein stund utover ettermiddagen.

Oppdatering 09.08 - 11:30

Det vart sendt ut ein SMS til abonnentar i Gol:

Sparetiltak vann

Alle abonnenter må nå spare på vannet. Jo flinkere dere er til å spare, jo lenger har dere vann.

Oppdatering 09.08 - 11:00

Det er store materielle skader flere steder i kommunen, men ingen liv er tapt. Vannstanden er på vei ned.

Følg med på nettsiden varsom.no.

Drikkevann må fortsatt kokes.
Dette gjelder også privat vannforsyning.

Hold deg i ro, unngå unødvendig kjøring.
Det er bra om folk samkjører til nødvendige ærend.

Kommunen jobber på spreng for å sikre veier og gjøre det trygt slik at du som er evakuert kan flytte hjem.
Ingen evakuerte må reise hjem før de får klarsignal fra kommunen.

Lurer du på noe om veier, følg med på 175.no.

Kommunen vil komme med oppdatert informasjon kl. 16.00 i ettermiddag.

Oppdatering 09.08 - 08:00

Riksvei 7 til Herad er stengt og Herad Barnehage kan derfor ikke holdes åpen i dag. 
Vesterhuset og Breidokk barnehage er åpen, men med redusert bemanning. 

På grunn av redusert bemanning i alle barnehagane i Gol, der fleire tilsette ikkje kjem på jobb onsdag på grunn av oversvømde og stengde vegar, oppfordrar vi dei som har moglegheit til å halde barna sine heime onsdag 9/8.

Oppdatering 09.08 - 00:15

Sentralbordet opnar kl. 08:00 onsdag morgon.

Oppdatering 08.08 - kl 22:55

Ved eventuell bortfall av telefoni er oppmøte plass ved Gol legekontor i Gamlevegen 4.

Oppdatering 08.08 - kl 22:30

Gol kommune har opprettet et evakueringssenter på Pers Hotell for enkelte innbyggere.
De evakuerte tas hånd om av et team fra Gol kommune.

Oppdatering 08.08 - kl 20:15

Sentralbordet utvider opningstida til 23:30

Drikkevann

Det vart sendt ut ein SMS til alle innbyggarar med følgjande tekst:

Værsituasjonen kan ha påvirket vannkvaliteten til våre abonnementer og derfor anbefales det at vann som skal brukes til drikke og matlaging må kokes. Ny melding gis når anbefalingen opphører.

Vi oppfordrer våre abonnenter inntil videre å være sparsomme med bruk av vann.

Oppdatering 08.08 - kl 17:25

Sentralbordet utvider opningstida til 20:00.

Oppdatering 08.08 - kl 15:00

På grunn av ekstremværet Hans - er sentralbordet (32 02 90 00) opent i fyrste omgang til kl. 18:00
E-post: tenestetorget@gol.kommune.no

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut farevarsel på raudt nivå for flom og jordskred. Varselet gjeld for måndag 7, tysdag 8 og onsdag 9. august.

Vi oppmodar alle om å halde seg oppdatert om situasjonen.

Dette kan du gjere:

  • Hald deg unna elvar og bekkar med stor vassføring.
  • Sikre og flytt verdiar bort frå utsette område.
  • Sjå til at stikkrenner, kummer og andre vassvegar er frie slik vatnet kan renne uhindra der det skal.
  • For å sikre at du får eventuelle meldingar om situasjonen, kan det vere lurt å sjekke i Kontakt- og reservasjonsregisteret (norge.no) at du ligg inne med rett telefonnummer.

Har du behov for bistand til å sikre dine verdiar, ta kontakt med forsikringsselskapet ditt.

Ved fare for liv og helse, kontakt naudetatane.

Du kan lese meir om farevarselet på varsom.no.

Viktige telefonnummer:

1 Ambulanse 113
2 Legevakt 116 117
3 Brann 110
4 Brannvakt 04 110
5 Politi 112
6 Veitrafikksentralen 175
 

Sist endret: 21.08.2023