vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Eigedomsskatt 2021

Eigedomsskattelista for Gol kommune etter retaksering i 2020 er lagt ut til offentleg ettersyn i seks veker frå 1. mars 2021. Lista ligg på heimesidene til kommunen og på Gol bibliotek.

Klage som gjeld fastsett eigedomsskattetakst kan fremmast kvart år i samband med den årlege utskrivinga av eigedomsskatt. Ein kan ikkje klage på grunnlag for eigedomsskatt som har vore vurdert og behandla tidlegare år.

Klage på utskriven skatt skal sendast skriftleg til Gol kommune innan 12. april 2021, til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol, eller postmottak@gol.kommune.no

Kommunedirektøren

 

Meir informasjon om eigedomskatt finn du her