vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

dinutvei.no

Vold i nære relasjonar, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikkje alle veit kva slags hjelp dei kan få eller kvar hjelpa finns. Mange ynskjer også meir kunnskap om vold og overgrep.

dinutvei.no gjev oversikt over ulike hjelpetilbud, der du er, eller over heile landet. På dinutvei.no finn du óg informasjon, fagstoff og ein spørsmål og svar-teneste, der du kan stille spørsmål og få svar anonymt eller på epost.

Vegvisaren gjev oversikt og informasjon til utsette for vold, overgrep og voldtekt, pårørande og bekymra, dei som utøve vold og til fagpersonar.

dinutvei.no er utvikla av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag frå Justis - og beredskapsdepartementet, og er ein del av regjeringa sin innsats for å førebyggje vold i nære relasjonar.