vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Koronavirus og smittevern

Informasjon om karantene

Her finner du oppdatert rettningslinjer

Er du satt i karantene av helsepersonell, kan du ringe dette nummeret 902 46 938, for å snakke med lokal helsesykepleier.

Smittevern for idrett

Smittevern for idrett

Gol kommune har utnevnt en egen aktivitetsgruppe som kan rådføres i utarbeidelse av regler og gode smitteverntiltak før oppstart. Vedlagt risikovurdering kan fylles ut og sendes postmottak@gol.kommune.no  

Det er viktig at alle som starter opp igjen med organisert trening setter seg godt inn i aktuelle veiledere utarbeidet av særforbundet til den aktuelle idretten. Trener/treningsansvarlig må utarbeide egne regler som ivaretar et godt smittevern, og som følger de nasjonale reglene, før treningene kan starte opp. Reglene må gjøres godt kjent for alle som skal delta på treningen.

Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015

Åpen hverdager mellom 08:00 – 18:00 og 10:00 – 16:00 i helgen.

Dersom du har alvorlige sykdomstegn skal du alltid ringe legevakt 116 117 eller 113.

Mistanke om smitte

Om du tror du kan ha blitt smittet må du ringe fastlegen din først (ordinær kontortid) eller legevakten på kveld, natt og helg. Telefonnummeret til legevakten er 116 117

Snakk med barn/unge om koronaviruset

Barn får gjerne med seg bruddstykker fra nyheter og samtaler rundt temaer som dette, uten å kunne sette informasjonen i sammenheng. Mindre barn kan «fylle ut» med fantasien når de ikke forstår. Dette kan oppleves skremmende. På bakgrunn av dette bes alle foreldre/voksne i Gol om å snakke med barn om koronaviruset. Slik kan vi dempe unødvendig frykt blant våre yngste. 

Her finner du informasjon om ulike tilbud barnevernet har.

Retningslinjer og råd for håndverkere i Gol under koronautbruddet

Mange håndverkere opplever nå at de forebyggende tiltakene, og den smittesituasjonen vi er i, medfører en stor utfordring med å levere tjenester og opprettholde en tilfredsstillende drift.

Retningslinjer og råd for hånverkere i Gol under koronautbruddet

Koronaviruset - her finn du oppdatert informasjon

Regjeringen - informasjon og tiltak vedrørene koronasituasjonen

Folkehelseinstituttet

Helsenorge.no

Informasjonsfilm om koronaviruset

Videre informasjon fremover

Kommunen vil informere fortløpende til våre innbyggere via vår primærkanal, hjemmeside og på facebook.