vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Koronavirus og smittevern

Oppdatert informasjon til Gol sine innbyggere vedrørende Koronasituasjonen – Info and advice - sist endret 27.03.2020

For information in english; Norwegian Institute of Public Health

Nasjonale vedtak fattet av Helsedirektoratet torsdag 12. mars

Nasjonale vedtak fattet av Helsedirektoratet søndag 15. mars - stenging av virksomhet

Vi ber alle om å anse seg selv som en potensiell smittekilde og ta de forhåndsreglene som gjelder.

Har du eller ditt firma utstyr som kan benyttes som smittevernutstyr? – da vil vi komme i kontakt med deg!

I disse dager er det utrolig viktig at vi jobber med forebygging av smitte, også blant helsepersonell. Det er i dag en stor etterspørsel etter smittevernutstyr i hele landet. Mange bedrifter og personer innen bygg-/ og anleggsbransjen sitter på utstyr som nå kan komme til stor nytte. Spesielt gjelder dette støvmasker, malerdresser og beskyttelsesbriller, men også annet relevant utstyr. Ftp2 og P3 masker er av stor interesse. Om du har, eller kjenner til noen som har slikt utstyr, vennligst ta kontakt med smitteverngruppa i Gol Kommune v/ Finn-Terje Bøe på telefon 470 10 583.

På vegne av smitteverngruppa
Jagannivasan Thuraianayagam
Smittevernlege Gol Kommune

Kommunene i Hallingdal har opprettet en informasjonstelefon for spørsmål om Koronaviruset (Covid-19)

Du kan kontakte vår informasjonstelefon om korona på 32 08 50 50.

Telefonen har åpningstid på hverdager mellom 09:00 – 15:00. Telefonen betjenes av helsepersonell, som kan svare på spørsmål om karantene, isolasjon, prøvetaking og om man er usikker på om man har behov for lege. 

Vi ber de med milde luftveissymptomer om å holde seg hjemme og unngå kontakt med andre. Ring legevakt på 116 117 dersom du har alvorlige symptomer og trenger helsehjelp. 

Det vil også være et eget tastevalg når du ringer legekontoret ditt, om korona.
Telefonen er forbeholdt innbyggere i kommunene i Hallingdal.

Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015
Åpen hverdager mellom 08:00 – 18:00 og 10:00 – 16:00 i helgen.

Dersom du har alvorlige sykdomstegn skal du alltid ringe legevakt 116 117 eller 113.

OBS: Retningslinjene for testing endres kontinuerlig, men det er ikke kapasitet til å teste alle som ønsker det. Kun de med symptomer på luftveisinfeksjoner som må innlegges i sykehus og ved symptomer hos særlig sårbare pasienter, pasienter på institusjon og helsepersonell skal testes.

Kommunene vil samtidig henstille innbyggere som har smerter eller føler seg alvorlig syke, men ikke har korona-symptomer til å ta kontakt med helsepersonell og legevakt. Folk blir syke av andre ting enn covid-19, og det er viktig at disse kommer fram i telefonkøen.

Husk at helsevesenet også vil bli påvirket og risikere redusert kapasitet – ring først. De fleste syke har milde symptomer, og klarer seg godt med vanlig tiltak som febernedsettende og rikelig væskeinntak, som ved en vanlig forkjølelse. Legekontoret er derfor vanligvis unødvendig.

Mistanke om smitte

Om du tror du kan ha blitt smittet må du ringe fastlegen din først (ordinær kontortid) eller legevakten på kveld, natt og helg. Telefonnummeret til legevakten er 116 117.

Du som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet og skal heller ikke kontakte helsevesenet, med mindre du har behov for helsehjelp. Testing er forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell som får luftveissymptomer.

Informasjon om karantene

Hjemmekarantene gjelder for:
- Nærkontakt til person som har fått påvist Covid-19.
- Personer som har vært i utlandet skal ha karantene i 14 dager frå hjemkomst.
- Personer som er i karantene og som får symptomer på luftveisinfeksjon skal ha hjemmeisolasjon inntil 24 timer etter symptomfrihet, og minimum 14 dager etter karantenen startet.

Hjemmeisolering gjelder for:
- De som har fått påvist Covid-19, men som ikke trenger innleggelse på sjukehus.
- De som har symptomer på luftveisinfeksjon og prøvetas for Covid-19.
- De som er i hjemmekarantene og som utvikler symptomer på luftveisinfeksjon.

Varighet av hjemmekarantene eller hjemmeisolering:
- Nærkontakter med påviste tilfeller må være i hjemmekarantene i 14 dager etter siste kontakt, selv ved negativ prøve.
- Nærkontakter som er husstandsmedlemmer til person som er isolert med bekreftet Covid-19, må være i hjemmekarantene frem til isolasjon for den syke oppheves, og minimum 14 dager etter karantenen startet.
- Bekreftede tilfeller må være isolert så lenge de har symptomer på sykdom og inntil 7 dager etter symptomfrihet.

Tiltak ved hjemmekarantene:
- Kan gå ut av eget hjem, men bør unngå nærkontakt med ande.
- Ikkje gå på jobb eller skole.
- Unngå reiser og ikkje ta offentlig transport.
- Unngå andre steder der man lett kommer nær andre.

Tiltak ved hjemmeisolasjon:
- Skal holde seg hjemme.
- Begrens nærkontakt med andre i hjemmet, dersom mulig holde minst 2 meters avstand.
- Eget rom og bad dersom mulighet for dette.

Er du satt i karantene av helsepersonell, kan du ringe dette nummeret 902 46 938, for å snakke med lokal helsesykepleier.

Helsetjenestene

Kommunelegekontoret
Vanlig åpningstid.
Alle må ringe legekontoret 32 02 92 00 på forhånd for videre avtale. Etter kl. 15.00 ring 116 117.
Bruk ringeklokka for å komme inn på venterommet
Ingen med luftveissymptomer må gå inn på venterommet!

Helsestasjonen - oppdatert 26.03
Oppfølging av nyfødte fram til 6 uker.
Barnevaksinasjon fram til 15 mnd
Øvrige avtaler blir avlyst eller utsatt
Tilbud om reisevaksinasjon er stoppet inntil videre
Ingen med luftveissymptomer må gå inn på helsestasjonen. Ring 32 02 92 15 for avtale.

Helsestasjon for ungdom
Ingen drop-in. Ring 917 95 603 eller 902 85 916 for avtale.

Jordmor
Svangerskapskontroll etter nasjonale retningslinjer. Mange konsultasjoner via telefon og videosamtale.
Ingen med luftveissymptomer må møte fram.
Ring 32929215 eller 917 95 603 for avtale.

Psykisk helse-, rus og krisesentertjenester
Kontoret er stengt for konsultasjoner/ samtaler. Alle samtaler er nå på telefon eller video.
Trenger du hjelp til krisehåndtering, ring 91638029 eller 97798845
Bekymringschat for alle i Hallingdalskommunene vil snart bli satt i verk

Fysio- og ergoterapi
Fysioterapeutene og ergoterapeut har stengt i samsvar med nasjonale retningslinjer.
Ta gjerne kontakt for råd og veiledning eller hjelpemidler på 32029220

Dr.Feets kontor
Dr.Feets kontor er åpent som vanlig mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Onsdag stengt.
Ved kontroller og mindre alvorlige problem som kan utsettes, bestill time etter påske.
Mistenker du koronasykdom, må du ta kontakt med kommunelegekontoret eller legevakta. Se informasjon på kommunens hjemmeside om hvem det skal tas prøver av.
Ved luftveissjukdom, ring kontoret til Dr. Feet for avtale og rådgivning.

Oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttets hjemmesider oppdateres daglig slik at gjeldende råd og føringer alltid kan finnes der.

Har du har spørsmål om koronaviruset og ikke finner svar hos FHI, kan du ringe 815 55 015.

Turistnæringen pålegges stenging

Gol kommune ved kriseledelsen har valgt å gjøre noen drastiske tiltak for å hindre videre spredning av Covid-19 viruset, dette er tiltak vi ser er nødvendig for å hindre tilstrømming av folk inn til kommunen som kan være smittet av Covid-19 viruset.

Lokalt vedtak fattet av kriseledelsen mandag 27. mars

Kommunens kriseledelse har den 27. mars vedtatt å forlenge stenging av hoteller, overnattingssteder, komersiell utleie av hytter og leiligheter, campingplasser og skianlegg. Vedtaket gjelder til og med 13. april.

Etter dialog med flere aktører vil Gol kommune åpne for en løsning med løypekjøring som er spredt og begrensa.  Det betyr at aktørene oppfordres til å samarbeide om å begrense dager for løypekjøring og hvilke løyper som skal kjøres. Rådet fra kommunen er at aktørene samarbeider om spredte og større sløyfer som gjør at folk kan velge flere alternative parkeringer etter ulike deler av løypa for å unngå opphopning av folk. Kommunen vil fremdeles presisere at det er ei øke i tal på smitta i kommunen. Målet med å hindre smitteoverføring, redusere merbelastning på legevakt/legekontor og å redusere attraktiviteten kan forsvaras i en løsning med organisert løypekjøring.

Forbud mot opphold på fritidseiendommer:

Regjeringa vedtok Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen den 19.03.20

Kommunen mottar svært mange henvendelser med spørsmål om bruk av hytte. Se link til vedtatt forskrift. Forskriften gir ingen hjemmel for kommunen til å gi dispensasjon. Enkelthenvendelser vil bli besvart med denne meldingen.

Personer som utfører arbeid i Gol, med Gol som oppmøteplass, omfattes ikke av forbudet.

Stenging av skoler, SFO og barnehage - oppdatert 25.03

Kriseledelsen i Gol kommune har etter nasjonale føringer stengt skoler, SFO og barnehager fra 13. mars til og med 13.april.

5 råd for å dempe uro

Det er mange som reagerer med uro på Korona-pandemien. Alle som er sårbare for stress kan oppleve en økt aktivering og bli engstelige, irritable og opptre mindre rasjonelt enn ellers. Når vi aner at noe er farlig reagerer kroppen automatisk. For eksempel kan musklene bli anspent og fordøyelsen kan stoppe opp. Når vi merker at kroppen går i faremodus blir vi redd. Det er naturlige reaksjoner, som hjelper oss til å flykte eller kjempe i farlige situasjoner. Når faren er diffus og teoretisk blir de naturlige reaksjoner forstyrrende. Da tenker vi mindre med fornuften og mer med følelsene.

Her er 5 råd til å dempe uro og engstelse:

1. Sett deg inn i myndighetenes anbefalinger
Den beste informasjon om koronaviruset fins på helsenorge.no. NRK.no er også nøktern og lett forståelig. Det er ikke lurt å søke informasjon i mindre seriøse medier, som kan overdrive og forvrenge for å skape sensasjon.

2. Begrens tiden du følger nyheter om pandemien
Vi trenger å følge rådene til myndighetene, men vi trenger ikke å oppdatere oss på nyhetene hele tiden - det vil bare øke stress og engstelse. 

3. Fyll hodet med noe annet
Det er bra å holde seg opptatt med noe annet enn pandemien. Det kan være underholdning, spill, lek, lesing av romaner, fagbøker, tidsskrifter, podcast, hobbyer.

4. Bruk kroppen
Det enkleste og beste er i grunnen å være i fysisk aktivitet. Gå en tur. Det demper kroppens og hodets uro, styrker robustheten og gjør det lettere å sovne på kvelden.

5. Gjør noe for andre
Hjelp andre med praktiske ting eller med å roe seg ned. Hjelp gjennom å prøve ikke å bli syk og ikke å bringe smitte videre til andre, og gjennom ikke å handle mer enn en trenger. 

Det er også en hjelp for andre å dempe sin egen uro, være en trygg person for andre. 

Snakk med barn/unge om koronaviruset

Barn får gjerne med seg bruddstykker fra nyheter og samtaler rundt temaer som dette, uten å kunne sette informasjonen i sammenheng. Mindre barn kan «fylle ut» med fantasien når de ikke forstår. Dette kan oppleves skremmende. På bakgrunn av dette bes alle foreldre/voksne i Gol om å snakke med barn om koronaviruset. Slik kan vi dempe unødvendig frykt blant våre yngste. 

Her finner du informasjon om ulike tilbud barnevernet har.

Frivillig innsats

Gol og Hemsedal Røde Kors samordner frivillig innsats med hensyn til koronasituasjonen.

Trenger du hjelp til å handle matvarer, hente medisiner eller har andre behov for hjelp,ta kontakt på telefon 32 02 90 20.
Tilbudet er for deg som sitter i hjemmeisolasjon, hjemmekarantene eller av andre grunner har behov for slik hjelp.

Gol og Hemsedal Røde Kors

Gol frivilligsentral

Nasjonale retningsliner for frivillige organisasjonar

Retningslinjer og råd for håndverkere i Gol under koronautbruddet

Mange håndverkere opplever nå at de forebyggende tiltakene, og den smittesituasjonen vi er i, medfører en stor utfordring med å levere tjenester og opprettholde en tilfredsstillende drift.
Vi har her prøvd å komme med noen tydelige retningslinjer som gjelder fra i dag 19.mars. Varigheten er vanskelig å si med sikkerhet da vi nå er i en slik fase at dette må antas å blir normalen for en lengre periode.

Retningslinjer og råd for hånverkere i Gol under koronautbruddet

Spørsmål og svar om Korona

helsenorge.no kan du lese svar på spørsmål om koronaviruset.

Videre informasjon fremover

Kommunen vil informere fortløpende til våre innbyggere via vår primærkanal, hjemmeside og på facebook.