vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Koronavirus og smittevern

Føre var og holde ut

Nå i høst ser vi en stadig økende smittetrend av Covid-19 her i landet, og verken Hallingdal eller Gol er lengre skånet fra dette. Samtidig er veldig mange flinke til å følge de smittevernrådene som har kommet. Kommunen vil rette en stor takk til alle som står på, som fast og trofast følger rådene og tiltakene!
Vi skjønner at folk begynner å gå lei, og gjerne vil tilbake til normalen. Men slik trenden er nå, ber vi alle om å holde ut og være litt ekstra føre var.

Har du ansvar for aktiviteter eller arrangement, er det ekstra viktig å ha godt fokus på smittevern. Gjør gjerne en ekstra vurdering på om tiltakene dine er gode nok, og om det er ansvarlig å gjennomføre som planlagt.

Og så minner vi en ekstra gang på de generelle smittevernreglene:
Hold avstand, vask hender og hold deg hjemme hvis du ikke er helt frisk.  

Informasjon til deg som kjem til Norge eller ferierar i Norge

Touristinformation covid - 19

Norsk

Engelsk

Informasjon om testing av korona

Nye testkriteriar for testing av covid – 19 gjeldande frå 12.august

Alle med nyoppståtte luftvegssymptom eller andre symptom

Alle som kan ha blitt smitta, enten som nærkontakt eller etter reise i utlandet

Dei som ynskjer testing etter desse kriteria, må ringje legekontoret på tlf 32 02 92 00 mellom kl.08:00-15:00 for å registrere seg. Ein vil då få oppgjeve tidspunkt for testing

Frå måndag 17. august vil alle som kan koma i eigen bil, bli testa der. Køyr inn på baksida av kommunehuset frå vest (ved DBC) og inn mot legekontoret. Stopp der og vent i bilen på helsepersonell.
Det er ingen eigenandel på testing.

Vær venleg å ikkje ring legekontoret for prøvesvar.
Du kan finne resultatet på helsenorge.no 1-2 dager etter at du tok testen.
Dersom du testar positivt for koronavirus, vil du bli oppringt av legekontoret

Informasjon om karantene

Her finner du oppdatert rettningslinjer

Er du satt i karantene av helsepersonell, kan du ringe dette nummeret 902 46 938, for å snakke med lokal helsesykepleier.

Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015

Åpen hverdager mellom 08:00 – 18:00 og 10:00 – 16:00 i helgen.

Dersom du har alvorlige sykdomstegn skal du alltid ringe legevakt 116 117 eller 113.

Helse - og omsorgsdirektoratet informerer

Mistanke om smitte

Om du tror du kan ha blitt smittet må du ringe fastlegen din først (ordinær kontortid) eller legevakten på kveld, natt og helg. Telefonnummeret til legevakten er 116 117

Snakk med barn/unge om koronaviruset

Barn får gjerne med seg bruddstykker fra nyheter og samtaler rundt temaer som dette, uten å kunne sette informasjonen i sammenheng. Mindre barn kan «fylle ut» med fantasien når de ikke forstår. Dette kan oppleves skremmende. På bakgrunn av dette bes alle foreldre/voksne i Gol om å snakke med barn om koronaviruset. Slik kan vi dempe unødvendig frykt blant våre yngste. 

Her finner du informasjon om ulike tilbud barnevernet har.

Smittevern for idrett, aktiviteter og arrangement

Det gjøres mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smittespreding av covid-19. Det er viktig å bruke tiltak som er tilpasset ulike situasjoner. slik at tiltakene har mest mulig effekt. Formålet med alle rådene er å redusere risiko for smitte, og det er tre hovedprinsipper for å bremse smittespredning som går igjen:

1. Syke personer skal holde seg hjemme
2. God hånd- og hostehygeiene og forsterket renhold
3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer

I Gol kommune er det nedsatt en egen smitteverngruppe som kan gi råd og veiledning i forhold til ulike smitteforebyggende tiltak. Smitteverngruppen ber alle arrangører og ansvarlige for ulike aktiviteter, treninger og arrangement følge disse generelle rådene:

  • Følg med på den lokale smitteutviklingen, og eventuelle tiltak eller restriksjoner som settes i verk ved et lokalt smitteutbrudd
  • Sett dere godt inn i de retningslinjer som gjelder for deres aktivitet eller arrangement
  • Utarbeid gode smittevernregler/tiltak for deres aktivitet eller arrangement

Ta kontakt med smitteverngruppen i Gol dersom dere ønsker råd og veildening rundt smitteverntiltak: gol.smittevern@gol.kommune.no

For mer informasjon og retningslinjer se:

Retningslinjer for idrett og trening

Veiledere i smittevern for idrett covid-19

Retningslinjer for arrangementer, samlinger og sktiviteter 

Koronaviruset - her finn du oppdatert informasjon

Regjeringen - informasjon og tiltak vedrørene koronasituasjonen

Folkehelseinstituttet

Helsenorge.no

Informasjonsfilm om koronaviruset

Videre informasjon fremover

Kommunen vil informere fortløpende til våre innbyggere via vår primærkanal, hjemmeside og på facebook.