vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Koronavirus og smittevern

 Koronaviruset - her finn du oppdatert informasjon

Regjeringen - informasjon og tiltak vedrørene koronasituasjonen

Folkehelseinstituttet

Helsenorge.no

Informasjonsfilm om koronaviruset

Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015

Åpen hverdager mellom 08:00 – 18:00 og 10:00 – 16:00 i helgen.

Dersom du har alvorlige sykdomstegn skal du alltid ringe legevakt 116 117 eller 113.

Mistanke om smitte

Om du tror du kan ha blitt smittet må du ringe fastlegen din først (ordinær kontortid) eller legevakten på kveld, natt og helg. Telefonnummeret til legevakten er 116 117.

Informasjon om karantene

Hjemmekarantene gjelder for:
- Nærkontakt til person som har fått påvist Covid-19.
- Personer som har vært i utlandet skal ha karantene i 10 dager frå hjemkomst.
- Personer som er i karantene og som får symptomer på luftveisinfeksjon skal ha hjemmeisolasjon inntil 24 timer etter symptomfrihet, og minimum 10 dager etter karantenen startet.

Hjemmeisolering gjelder for:
- De som har fått påvist Covid-19, men som ikke trenger innleggelse på sjukehus.
- De som har symptomer på luftveisinfeksjon og prøvetas for Covid-19.
- De som er i hjemmekarantene og som utvikler symptomer på luftveisinfeksjon.

Varighet av hjemmekarantene eller hjemmeisolering:
- Nærkontakter med påviste tilfeller må være i hjemmekarantene i 10 dager etter siste kontakt, selv ved negativ prøve.
- Nærkontakter som er husstandsmedlemmer til person som er isolert med bekreftet Covid-19, må være i hjemmekarantene frem til isolasjon for den syke oppheves, og minimum 10 dager etter karantenen startet.
- Bekreftede tilfeller må være isolert så lenge de har symptomer på sykdom og inntil 7 dager etter symptomfrihet.

Tiltak ved hjemmekarantene:
- Kan gå ut av eget hjem, men bør unngå nærkontakt med ande.
- Ikkje gå på jobb eller skole.
- Unngå reiser og ikkje ta offentlig transport.
- Unngå andre steder der man lett kommer nær andre.

Tiltak ved hjemmeisolasjon:
- Skal holde seg hjemme.
- Begrens nærkontakt med andre i hjemmet, dersom mulig holde minst 1 meters avstand.
- Eget rom og bad dersom mulighet for dette.

Er du satt i karantene av helsepersonell, kan du ringe dette nummeret 902 46 938, for å snakke med lokal helsesykepleier.

Helsetjenestene

Oppdatert 08.05.

Regjeringen har bedt kommunene om å gjenopprette normal aktivitet i helse- og omsorgstjenestene. Dette skal skje gradvis og i kontrollerte former.

For alle helsetjenestene gjelder vanlige smittevernsregler og vi ønsker der for at:

• Du ikke kommer til time dersom du har luftveissymptomer eller feber
• Du kommer presis til timen og unngår unødvendig opphold i venteareal
• Du tar på antibac med en gang du kommer inn ytterdøra.
• Dersom du har med ledsager, må denne vente ute eller i bil

Kommunelegekontoret

Vanlig åpningstid og vanlige konsultasjoner
Alle må ringe legekontoret 32 02 92 00 på forhånd for avtale. Etter kl. 15.00 ring 116 117.
Bruk antibac før du går inn på venterommet.
Ingen med luftveissymptomer eller feber må gå inn på venterommet!

Helsestasjonen

Helsestasjonen følger nå vanlige retningslinjer for kontroller og vaksiner. Noen kontroller med lege blir utsatt til juni. Det er ønskelig at bare en av foreldrene følger og at ikke søsken er med.
Det blir ingen gruppeaktiviteter.

Ring 32 02 92 15 for avtale.

Helsestasjon for ungdom

Drop-in mandager fra kl.14.00 - 16:00. Bruk ringeklokke nede
For avtale ring 902 85 916.

Jordmor

Svangerskapskontroll etter vanlige nasjonale retningslinjer..
Ring 32 02 92 15 eller 917 95 603 for avtale til svangerskapskontroll.
Tilbud om utvidet barselkontroll ved tidlig hjemkomst eller fødsel, ring 32 02 92 15 eller 902 85 916 for avtale.

Psykisk helse-, rus og krisesentertjenester

Vi tar direkte kontakt med brukere og avtaler samtaler og konsultasjoner. Det vil fortsatt være noen samtaler på telefon eller video.
Trenger du hjelp til krisehåndtering eller har behov for å snakke med noen, ring 916 38 029
Bekymringschat for alle i Hallingdalskommunene er tilgjengelig dersom det er enklere å kommunisere via den.

Fysio- og ergoterapi

I samsvar med nasjonale retningslinjer har fysio-og ergo-terapitjenesten åpnet for 1-1 behandling fra 20. april.
Ta kontakt på 32 02 92 20 for avtale.

Friskliv

Utetrening i grupper på 4 med instruktør. Gå-treningsgrupper, yoga og mindfulness.
Helsesamtaler via telefon eller gå-samtaler ute.

Ring 470 10 583 for avtale

Dr.Feets kontor

Dr.Feets kontor er åpent som vanlig mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Onsdag stengt.
Mistenker du koronasykdom, må du ta kontakt med kommunelegekontoret eller legevakta. Se informasjon på kommunens hjemmeside om hvem det skal tas prøver av.
Ved luftveissjukdom, ring kontoret til Dr. Feet for avtale og rådgivning.

Informasjon fra den offentlige tannehelsetjensten i Viken.

5 råd for å dempe uro

Det er mange som reagerer med uro på Korona-pandemien. Alle som er sårbare for stress kan oppleve en økt aktivering og bli engstelige, irritable og opptre mindre rasjonelt enn ellers. Når vi aner at noe er farlig reagerer kroppen automatisk. For eksempel kan musklene bli anspent og fordøyelsen kan stoppe opp. Når vi merker at kroppen går i faremodus blir vi redd. Det er naturlige reaksjoner, som hjelper oss til å flykte eller kjempe i farlige situasjoner. Når faren er diffus og teoretisk blir de naturlige reaksjoner forstyrrende. Da tenker vi mindre med fornuften og mer med følelsene.

Her er 5 råd til å dempe uro og engstelse:

1. Sett deg inn i myndighetenes anbefalinger
Den beste informasjon om koronaviruset fins på helsenorge.no. NRK.no er også nøktern og lett forståelig. Det er ikke lurt å søke informasjon i mindre seriøse medier, som kan overdrive og forvrenge for å skape sensasjon.

2. Begrens tiden du følger nyheter om pandemien
Vi trenger å følge rådene til myndighetene, men vi trenger ikke å oppdatere oss på nyhetene hele tiden - det vil bare øke stress og engstelse. 

3. Fyll hodet med noe annet
Det er bra å holde seg opptatt med noe annet enn pandemien. Det kan være underholdning, spill, lek, lesing av romaner, fagbøker, tidsskrifter, podcast, hobbyer.

4. Bruk kroppen
Det enkleste og beste er i grunnen å være i fysisk aktivitet. Gå en tur. Det demper kroppens og hodets uro, styrker robustheten og gjør det lettere å sovne på kvelden.

5. Gjør noe for andre
Hjelp andre med praktiske ting eller med å roe seg ned. Hjelp gjennom å prøve ikke å bli syk og ikke å bringe smitte videre til andre, og gjennom ikke å handle mer enn en trenger. 

Det er også en hjelp for andre å dempe sin egen uro, være en trygg person for andre. 

Snakk med barn/unge om koronaviruset

Barn får gjerne med seg bruddstykker fra nyheter og samtaler rundt temaer som dette, uten å kunne sette informasjonen i sammenheng. Mindre barn kan «fylle ut» med fantasien når de ikke forstår. Dette kan oppleves skremmende. På bakgrunn av dette bes alle foreldre/voksne i Gol om å snakke med barn om koronaviruset. Slik kan vi dempe unødvendig frykt blant våre yngste. 

Her finner du informasjon om ulike tilbud barnevernet har.

Retningslinjer og råd for håndverkere i Gol under koronautbruddet

Mange håndverkere opplever nå at de forebyggende tiltakene, og den smittesituasjonen vi er i, medfører en stor utfordring med å levere tjenester og opprettholde en tilfredsstillende drift.
Vi har her prøvd å komme med noen tydelige retningslinjer som gjelder fra i dag 19.mars. Varigheten er vanskelig å si med sikkerhet da vi nå er i en slik fase at dette må antas å blir normalen for en lengre periode.

Retningslinjer og råd for hånverkere i Gol under koronautbruddet

Videre informasjon fremover

Kommunen vil informere fortløpende til våre innbyggere via vår primærkanal, hjemmeside og på facebook.