vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Campingplassar - tilsyn sommaren 2020

Miljøretta Helsevern planlegg tilsyn av campingplassar no i sommar. Smitteverntiltak knytt til korona vil være sentralt tema.

Miljøretta Helsevern vil ta utgangspunkt i Retningslinjer NHO reiseliv har utarbeidet for smittevern på campingplasser:


  • Hyppig reinhald av servicebygg, sanitæravdeling og liknande
  • Redusere kontaktflater på kafé/servering
  • God hygiene gjennom hyppig vask av utstyr og bordflater på kafé 
  • Legge til rette for tilstrekkeleg avstand mellom gjester og tilsette, færre bord, organisering av kø i kiosk/kafé og ved innsjekk/utsjekk
  • Sørgje for tilstrekkeleg avstand mellom gjesteeiningar 
  • Regelmessig reinhald av leikeplassutstyr og aktivitetsutstyr til utleie
  • Obligatorisk vask av hyttene mellom gjester -må utførast av tilsette ved campingen (ingen selvvask)
  • Sørjge for gode, skriftlege rutinar og god opplæring av alle tilsette
  • Oppslag retta mot gjester kor dei vert oppmoda til handvask og at dei må holde avstand til kvarandre