vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Bruk av munnbind

Grunnen til dette er å begrense en eventuell smittespredning i en periode hvor man nå forventer en økning i antall mennesker som oppholder seg i kommunen. Det forventes også en betydelig økt belastning på handelsstanden, og aktivitetstilbudene i kommunen.  

I påvente av en endelig avgjørelse anbefaler kriseledelsen innbyggere og besøkende sterkt til å allerede fra i dag benytte munnbind når det er vanskelig å holde minst en meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer. Eksempelvis i butikker, på serveringssteder, i tro- og livssynsbaserte lokaler, i andre typer fellesområder innendørs, i lokaler for kultur-, sport-, og fritidsaktiviteter (gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet), og kollektivreisende i buss, tog og taxi.

Anbefalingen gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske grunner eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Bruk av munnbind er et tillegg til de nasjonale tiltakene som vi i dag allerede følger, det er ikke en erstatning.